तपाईंको देश वा क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।

घर
उत्पादनहरू
Resistors
विशिष्ट रेसिस्टर्स

विशिष्ट रेसिस्टर्स

PanasonicPanasonic
ERA-S15J122VERA-S15J122VPanasonicविवरण:RES TEMP SENS 1.2K OHM 5% 1/10W
ERA-S39J120VERA-S39J120VPanasonicविवरण:RES TEMP SENS 12 OHM 5% 1/10W
ERA-W33J331XERA-W33J331XPanasonicविवरण:RES TEMP SENS 330 OHM 5% 1/32W
ERA-V27J151VERA-V27J151VPanasonicविवरण:RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/16W
Dale / VishayDale / Vishay
WSBS8518L1000JT35WSBS8518L1000JT35Dale / Vishayविवरण:RESISTOR SHUNT 100 UOHM 5% 36W
WSBS5216L1000KTWSBS5216L1000KTDale / Vishayविवरण:RESISTOR SHUNT 100 UOHM 10% 12W
WSBS8518L2500JT20WSBS8518L2500JT20Dale / Vishayविवरण:RESISTOR SHUNT 250 UOHM 5% 36W
WSBS8518L1250JK20WSBS8518L1250JK20Dale / Vishayविवरण:RESISTOR SHUNT 125 UOHM 5% 36W
Vishay Precision GroupVishay Precision Group
FNPYR0080BFNPYR0080BVishay Precision Groupविवरण:RES SHUNT 0.008 OHM 0.1% 500W
FNPZR1000BFNPZR1000BVishay Precision Groupविवरण:RES SHUNT 0.1 OHM 0.1% 500W
FNPZR0010AFNPZR0010AVishay Precision Groupविवरण:RES SHUNT 0.001 OHM 0.05% 500W