तपाईंको देश वा क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।

घर
उत्पादनहरू
Inductors, Coils, Chokes
वायरलेस चार्जिंग कोइल

वायरलेस चार्जिंग कोइल

TDK CorporationTDK Corporation
WT505090-20K2-A10-GWT505090-20K2-A10-GTDK Corporationविवरण:TX 1 COIL 2 LAYER 24UH
WT505090-10F2-LP-GWT505090-10F2-LP-GTDK Corporationविवरण:TX 1 COIL, 1 LYR 6.3UH
WT202080-28F2-GWT202080-28F2-GTDK Corporationविवरण:TX 1 COIL, 1 LYR 20.9UH
WR-483250-15M2-GWR-483250-15M2-GTDK Corporationविवरण:RX 1 COIL 1 LAYER BIFILAR 10.5UH
Wurth ElectronicsWurth Electronics
760308103145760308103145Wurth Electronicsविवरण:WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING
760308100141760308100141Wurth Electronicsविवरण:TX 1 COIL 1 LAYER 10UH 9A
760308100143760308100143Wurth Electronicsविवरण:TX 1 COIL 1 LAYER 6UH 12A
760308101303760308101303Wurth Electronicsविवरण:RX 1 COIL 1 LAYER 47UH 1.5A
Abracon CorporationAbracon Corporation
AWCCA-50N50H35-C01-BAWCCA-50N50H35-C01-BAbracon Corporationविवरण:RX TX 1 COIL 1 LAYER 24UH 5.4A
AWCCA-26R26H08-C01-BAWCCA-26R26H08-C01-BAbracon Corporationविवरण:RX 1 COIL 1 LAYER 10UH
AWCCA-50N50H50-C02-BAWCCA-50N50H50-C02-BAbracon Corporationविवरण:RX TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 10.6A
AWCCA-30R30H05-C01-BAWCCA-30R30H05-C01-BAbracon Corporationविवरण:RECEIVER COIL, 1 COIL, 29.5UH