तपाईंको देश वा क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।

घर
उत्पादनहरू
Inductors, Coils, Chokes
ढिलाइ लाइनहरू

ढिलाइ लाइनहरू

SusumuSusumu
DS1L5DJ120K-CDS1L5DJ120K-CSusumuविवरण:IND DELAY LINE 1.2NS 1 OHM TH
GL1L5MS350S-CGL1L5MS350S-CSusumuविवरण:IND DELAY LINE 3.5NS 1 OHM SMD
GL1L5MS440S-CGL1L5MS440S-CSusumuविवरण:IND DELAY LINE 4.4NS 1 OHM SMD
DS1L5DJ140S-CDS1L5DJ140S-CSusumuविवरण:IND DELAY LINE 1.4NS 1 OHM TH
AnarenAnaren
XDL09-8-080SXDL09-8-080SAnarenविवरण:INDUCTOR DELAY LINE 8.13NS SMD
XDL20-8-140SXDL20-8-140SAnarenविवरण:INDUCTOR DELAY LINE 13.9NS SMD