तपाईंको देश वा क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।

घर
उत्पादनहरू
प्रशंसक, थर्मल प्रबंधन
थर्मल - हीट सिंक

थर्मल - हीट सिंक

Wakefield-VetteWakefield-Vette
232-200AB232-200ABWakefield-Vetteविवरण:HEATSINK TO-220 VERT
Advanced Thermal Solutions, Inc.Advanced Thermal Solutions, Inc.
ATS-16D-23-C3-R0ATS-16D-23-C3-R0Advanced Thermal Solutions, Inc.विवरण:HEATSINK 60X60X15MM XCUT T412
ATS-21B-41-C1-R0ATS-21B-41-C1-R0Advanced Thermal Solutions, Inc.विवरण:HEATSINK 57.9X60.96X17.78MM
ATS-14C-178-C2-R0ATS-14C-178-C2-R0Advanced Thermal Solutions, Inc.विवरण:HEATSINK 35X35X25MM R-TAB T766
ATS-19C-135-C1-R0ATS-19C-135-C1-R0Advanced Thermal Solutions, Inc.विवरण:HEATSINK 70X70X20MM XCUT