तपाईंको देश वा क्षेत्र छनौट गर्नुहोस्।

घर
उत्पादनहरू
सर्किट संरक्षण
TVS - डायोड

TVS - डायोड

TSC (Taiwan Semiconductor)TSC (Taiwan Semiconductor)
BZW04-9V4BHB0GBZW04-9V4BHB0GTSC (Taiwan Semiconductor)विवरण:TVS DIODE 9.4V 15.6V DO204AL
P6KE440CA B0GP6KE440CA B0GTSC (Taiwan Semiconductor)विवरण:TVS DIODE 376V 602V DO204AC
P6KE75A A0GP6KE75A A0GTSC (Taiwan Semiconductor)विवरण:TVS DIODE 64.1V 103V DO204AC
1.5SMC15A V7G1.5SMC15A V7GTSC (Taiwan Semiconductor)विवरण:TVS DIODE 12.8V 21.2V DO214AB
Hamlin / LittelfuseHamlin / Littelfuse
1.5SMC131.5SMC13Hamlin / Littelfuseविवरण:TVS DIODE 11.1V 19.11V DO214AB
1.5SMC33A1.5SMC33AHamlin / Littelfuseविवरण:TVS DIODE 28.2V 45.7V DO214AB
P4KE30CAP4KE30CALittelfuse Inc.विवरण:TVS DIODE 25.6VWM 41.4VC AXIAL
1KSMBJ9.1CA1KSMBJ9.1CAHamlin / Littelfuseविवरण:TVS DIODE 7.78V 13.4V DO214AA
MicrosemiMicrosemi
MXLRT100KP51CAMXLRT100KP51CAMicrosemiविवरण:TVS DIODE 51V 101V CASE 5A
MA5KP33CAMA5KP33CAMicrosemiविवरण:TVS DIODE 33V 53.3V DO204AR
MXLLCE8.0AMXLLCE8.0AMicrosemiविवरण:TVS DIODE 80V 129V CASE-1
MXLPLAD15KP8.0CAE3MXLPLAD15KP8.0CAE3Microsemiविवरण:TVS DIODE 8V 13.6V PLAD